Mann. Jeg?

Mann. Jeg?”. er et samfunnsnyttig teater- og formidlingsprosjekt som omhandler vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn. Prosjektet skal vises for flere tusen studenter/helsearbeidere som vil få ny innsikt for å kunne avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn, og slik bryte et av de største tabuene som samfunnet står overfor.

 

Vi forteller om Jonas, Youssef og Preben. De er alle skadde barn, nå voksne. På hver sin måte er de utsatt for sterke krenkelser, det være seg vold, incest, seksuelle overgrep. Vi forteller deres historie gjennom en direkte og vond teaterforestilling.

 

Vi bruker teater som den interaktive formen den er, for å treffe bredt med prosjektet. Denne forestillingen er relevant for nåværende og fremtidige hjelpere, helsearbeidere o.l. som daglig arbeider med tematikken. Det vil si blant annet sykepleiere, vernepleiere, sosiologer, sosionomer, leger, psykologer, barnevernsarbeidere, lærere, barnehagelærere, teologer osv.

 

Forestillingen kan også spilles ved lokale krisesentre og andre institusjoner som retter seg inn mot helse-, sosial- og barnefaglig arbeid. Det finnes også et bredt spekter av arbeidsfelt som kan ha nytte av en større forebyggende kompetanseheving.