Spelet om Emma Hjort

Emmahjort

Om hennes banebrytende innsats for utviklingshemmede
27. AUGUST - 4. SEPTEMBER 2015
TEATER/LOKAL KULTUR/DIVERSE SCENER

Spelet om Emma Hjorth er et vandreteater som viser hennes engasjement for å etablere et hjem for de åndssvake. Spelet er produsert som et utendørs vandreteater, og vil spilles på flere ulike spillsteder på grøntområde rundt Emma Hjorth museum og Emma Kafe. Stykket omhandler perioden fra ca. 1895 til ca. 1920.

Stykket handler om Emma Hjorth og hennes bidrag til å bygge opp landets første institusjon for utviklingshemmede – eller åndssvake som det het på den tiden. Vi treffer også hennes søsken, og vi følger familien Jørgensen og deres utfordringer og valg som pårørende til et åndssvakt barn. I tillegg møter vi ansatte ved institusjonen i perioden hvor hjemmet høstet stor anerkjennelse, og gjennom perioden med stor motstand og massiv kritikk, samt representanter fra «allmuen» og deres syn på denne gruppen.

Oppsetningen er et samarbeid mellom Emma Hjorth museum / REGA , Para Film & Teater, og Dissimilis.

Les mer hos Bærum Kulturhus

Les mer på Facebook