Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
  • Categories

Den stygge andungen

in Teater
on: 08. juli 2020

 

- Teater hvor alle kan være med å skape ...

Eventyret danner grunnlaget for forestillingen, men det er medvirkning fra både voksne og barn som lager denne forestillingen... Og plutselig er det teater.

Velkommen til en helt annerledes versjon av H.C. Andersens eventyr. Det er publikum - barn og voksne i fellesskap, som sammen med skuespillerne skaper teaterforestillingen. De tar en aktiv del i fortellingens utvikling, og blir avgjørende for hvordan det hele ender. På sin vei møter de rare og merksnodige skapninger; alt fra høner, rever, katter, til kuer og måner.

 

Forestillingen er egnet for både barn og voksne. I forestillingen er det nettopp det at både de voksne og barna tar en aktiv del i utviklingen av handlingen som skaper opplevelsen.

Forestillingen varer i ca 40 minutter, og kan spilles enten utendørs eller innendørs.

Målgruppe: 4 år og oppover. Maks antall barn per forestilling: 100 stk.

 

Jeg.

in Teater
on: 08. juli 2020

 

 

«JEG». belyser vold i nære relasjoner. Forestillingen tar spesielt for seg den psykiske volden; den usynlige volden, den volden vi ikke ser. I JEG ser vi den. Det forvirrende. Det utslettende. Forestillingen har innslag basert på samtaler med kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner.

Samtale med fagperson fra det lokale krisesenteret, regissør og skuespillere rett etter forestillingen, er en sentral del av det hele. Her åpnes det opp for spørsmål, innvendinger, tanker, diskusjoner og refleksjon.

Målgruppen for denne teaterforestillingen er alle studenter innen helse-, sosial- og barnefaglige profesjonsutdannelser. Det er disse som er våre kommende helsearbeidere, den neste generasjons hjelpere. Gjennom denne teaterforestillingen ønsker vi å gi dem en videre og mer kompleks kompetanseramme. Den kan øke deres forståelse av vold, vise mulige konsekvenser av vold, og hvordan avdekke vold.

 

 

Mann. Jeg?

in Teater
on: 08. juli 2020

 

 

Mann. Jeg?”. er et samfunnsnyttig teater- og formidlingsprosjekt som omhandler vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn. Prosjektet skal vises for flere tusen studenter/helsearbeidere som vil få ny innsikt for å kunne avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot gutter og menn, og slik bryte et av de største tabuene som samfunnet står overfor.

 

Vi forteller om Jonas, Youssef og Preben. De er alle skadde barn, nå voksne. På hver sin måte er de utsatt for sterke krenkelser, det være seg vold, incest, seksuelle overgrep. Vi forteller deres historie gjennom en direkte og vond teaterforestilling.

 

Vi bruker teater som den interaktive formen den er, for å treffe bredt med prosjektet. Denne forestillingen er relevant for nåværende og fremtidige hjelpere, helsearbeidere o.l. som daglig arbeider med tematikken. Det vil si blant annet sykepleiere, vernepleiere, sosiologer, sosionomer, leger, psykologer, barnevernsarbeidere, lærere, barnehagelærere, teologer osv.

 

Forestillingen kan også spilles ved lokale krisesentre og andre institusjoner som retter seg inn mot helse-, sosial- og barnefaglig arbeid. Det finnes også et bredt spekter av arbeidsfelt som kan ha nytte av en større forebyggende kompetanseheving.

 

PARA FILM OG TEATER jobber med varierte sceneoppsetninger og filmproduksjoner.